Setkání u kaple 2016

Hosté  Setkání u kaple 2016_6  Poutníci v dešti  Catering  Setkání u kaple 2016_5

 

Spolek Isidor vás srdečně zve na Setkání u kaple sv. Isidora

Setkání se uskuteční 15. května 2016 ve 14 hodin

KAPLE SV. ISIDORA byla slavnostně vysvěcena roku 1727 a od té doby se zde vždy v neděli, která následuje bezprostředně po 10. květnu, svátku sv. Isidora, konala pouť. Tedy až do roku 1899, kdy tehdejší majitelka Vinice paní Marie Svobodová oznámila, že „pro churavost její nemíní takovou pouť na Vinici, a to na neděli po 10. květnu obyčejně připadající, slavit“. tuto tradici bychom po více než sto letech rádi oživili a pouť,nebo alespoň pamětní setkání u kapličky každoročně pořádali. Rádi bychom si při té příležitosti připomněli zajímavou historii Vinice a vzpomněli na některé významné lidi, kteří měli k Vinici a kapli sv. Isidora blízký vztah. Naším zájmem je kapli sv. Isidora opravit a uvést do pokud možno původního stavu podle zásad správné praxe restaurování památek. Proto jsme jako garanta oprav založili Spolek Isidor, abychom tak mohli snáze dosáhnout na grantové peníze, které jak doufáme, doplní naše skrovné investiční možnosti. Budeme velmi potěšeni, když nás našem úsilí podpoříte! Aktivity Spolku Isidor budou pravidelně zpřístupněny veřejnosti na webových stránkách WWW.KAPLE-ISIDOR.CZ a dále prostřednictvím sociálních sítí.

PROGRAM SETKÁNÍ:
14.00 Zahájení Spolek Isidor
Základní informace o kapli a Vinici PhDr. Eva Bílková
Krátká hudební produkce Literácy Jičín + Michael Pospíšil
Představení plánů na obnovu kaple Spolek Isidor
Krátká hudební produkce Literácy Jičín + Michael Pospíšil
Vystoupení a vzpomínky hostů a pamětníků
15.30 Ukončení akce

DALŠÍ PROGRAM PRO ZÁJEMCE:
Výstup ke kostelu sv. Bartoloměje a prohlídka kostela
Koncert v kostele sv. Bartoloměje Literácy Jičín + Michael Pospíšil
Výstup na vrch Brada ke kříži

Pozvánka na setkání
Pozvánka na setkání