přispějte na kapli

Spolek Isidor Děkuje všem, kteří již přispěli k obnově a rekonstrukci kaple sv. Isidora

Oprava kaple kromě našeho úsilí nebude možná bez finančního přispění. Na opravu kaple již v minulosti přispěli majitelé kaple a hodlají v tom i nadále pokračovat. Doufáme také, že se Spolku Isidor podaří časem získat nějakou dotaci a doplnit tak skromné možnosti Spolku. Budeme velmi potěšeni, když nás v našem úsilí podpoříte a na obnovu kaple přispějete  také i Vy.

Číslo účtu Spolku Isidor : 4281305369 /0800
IBAN     CZ30 0800 0000 0042 8130 5369
BIC (SWIFT)        GIBACZPX

Spolek Isidor byl podle rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové zapsán do spolkového rejstříku dne 9. 3. 2016 pod identifikačním číslem 04887727

Finančně přispěli na rekonstrukci kaple:

Anonymní dárci na setkání u kaple 2016
JUDr. Jaroslava Svejkovská
paní Jana Dvořáková
paní Zdenka Winters   (Florida, USA)
Nadace OF
Nadace Českých památek – financování krytiny na kapli
pan Antonín Nekvasil
paní Vera Hilz  (Frakfurt nad Mohanem, SRN)
anonymní dárkyně – knihovnice 13. září 2017

Ministerstvo zemědělství – dotace z programu – Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků 2018

ing. Ivan Černý 2019

pan Isidor Rák 2019

Ostatní pomoc:

Mgr.A. Leona Matějková                    – odborná dokumentace kaple
Mgr.A. Jiří Jindřich                              – dokumentace kaple a návrh rekonstrukce
Ak.mal. Kateřina Černá                      – grafika a zpracování textů z Kroniky Vinice
PhDr. Bílková Eva                               – historické poznámky při Setkání u kaple
Michael Pospíšil a Literácy Jitčín      – hudební produkce při Setkání u kaple
Majitelé kaple                                       – zavedli do kaple elektrický proud
Architektonický atelier Mardou.cz    – zpracování dokumentace pro stav. povolení
Anna Pleštilová (naklad. bylonebylo.com) – tisk textu z Kroniky Vinice
Matyáš Pasálek – student                  –  autor pouťových obrazů o sv. Isidorovi

Jitka Mlázovská, fa FORTOM          – bezplatné vedení účetnictví pro Spolek ISIDOR