Kaple sv. Isidora na Vinici

Barokní kapli sv. Isidora nechal postavit v roce v r. 1727 František Ignatius Rost, jako soukromou kapličku. Kaple byla v minulosti cílem slavných poutí. Od první poloviny 20. století ztratila svůj význam jako poutní místo a od té doby postupně chátrala. Postupné chátrání bylo zastaveno jejími současnými majiteli, kteří v 90. letech minulého století provedli nezbytné opravy. V současné době se o renovaci a restaurování kaple snaží společně s majiteli kaple Spolek Isidor.