literatura a tisk

Zdroj:

18.5.2017; http://www.rozhlas.cz/hradec/zpravy/_zprava/zachranuji-barokni-kapli-opredenou-starou-legendou-jejim-patronem-je-svetec-chranici-madrid–1726054

Zachraňují barokní kapli opředenou starou legendou. Jejím patronem je světec chránící Madrid

Na soukromém pozemku na Vinici pod obcí Brada na Jičínsku stojí barokní kaple sv. Isidora, která potřebuje opravit. Šanci na znovuzrození památky místního významu otevřel Spolek Isidor, který vznikl vloni z iniciativy manželů Víta a Věry Černých z obce Brada – Rybníček. Ti jsou zároveň od roku 1987 vlastníky kaple.

Co barokní stavba potřebuje, o tom se mohli zájemci přesvědčit na dvou setkáních u kaple. To letošní, květnové, připomnělo zároveň 290. výročí vzniku sakrální stavby. Majitelé představili své další záměry a snahu oživit pouťovou tradici nebo alespoň každoročně pořádat u kapličky pamětní setkání.

„Chceme, aby vešlo ve známost, že ta kaple tady stojí a chceme, aby sem přicházeli lidé, kteří mají zájem o kulturu a historii. Doufáme, že se tak dostane do širšího povědomí a tím si zvýšíme šance na postupnou záchranu. Díky dotaci, ale hlavně díky darům od soukromníků, začneme letos se statickým zajištěním památky,“ vysvětluje Vít Černý.

A dodává, že asi před 30 lety dali na střechu velice jednoduchou krytinu – český šindel, který ale do budoucna vymění, protože se k barokní památce nehodí, neodpovídá době.

Kaple má svéráznou výzdobu interiéru a nezvyklého patrona

„Když jsme kapli na svém pozemku získali do vlastnictví, hledali jsme klíč. Dostal jsem tip na paní Janálovou z Jičína a ta mi klíč dala. Zároveň jsem si všiml, že měla dům vyzdobený podobnými obrazy, jaké zůstaly tady v kapli. Uměleckou hodnotu bych si netroufal posoudit, ale rozhodně je to zajímavé,“ přibližuje Vít Černý svéráznou výzdobu naivních náboženských maleb a upozorňuje i na podivné vázy s květinovou výzdobou.

„Paní Janálová bydlela blízko sběrných surovin a z dostupných materiálů tak sama pro kapli vytvořila různé dekorace. Například z velkých okurkových lahví nebo termosek. Byla to nesporně vynalézavá dáma a rádi bychom proto tyto předměty zachovali,“ říká majitel s úsměvem.

Zajímalo nás také, kde se vzalo zasvěcení kaple sv. Isidoru, španělskému světci, patronovi Madridu a ochránci sedláků, jemuž není v širokém okolí zasvěcena žádná stavba.

Regionální folklorista a archeolog Pavel Kracík vysvětlil, že památku opřádá stará rodová legenda, podle níž měl její zakladatel František Ignác Rost usnout na okraji ovocného sadu, na místě budoucí kaple, a když se ze svého snu probudil, našel na svém těle položený malý devoční obrázek s vyobrazením neznámého světce.

Místo tradičních poutí, svateb i obrozeneckých snů       

Podle dostupných pramenů se ke kapličce sv. Isidora každoročně od roku 1727 vždy v neděli po 10. květnu konala tradičně pouť až do roku 1900, tedy více než 170 let bez přerušení.

V kapli se odehrávaly v minulosti také svatby některých významných osobností Jičínska, zejména příslušníků rodu Lepařů a Šírů, kteří se v 19. století zasloužili o rozvoj školství v Jičíně, hlavně gymnázia a pro veřejnost objevili a napsali první průvodce Prachovskými skalami a Českým rájem.

Kaple a přilehlý dům byly podle dobových svědectví v 19. století na Jičínsku jedním z center českého obrození, zejména pro angažovanost bývalých majitelů lokality Vinice a častým návštěvám pražské obrozenecké inteligence. Poměrně nenápadná kaple z roku 1727, byť nyní omšelá, je velmi pozoruhodnou sakrální stavbou a je pokládána za významnou barokní památku v kontextu celé České republiky.

O Spolku Isidor, který chce kapli vrátit do života, se více dozvíte na webových stránkách www.kaple-isidor.cz a také na sociálních sítích.

Vladislava Wildová

Spolek chce zachránit kapli sv. Isidora

20.05.2016; Zdroj: http://www.jicinskozpravy.cz/zpravy/2016/3/632-spolek-chce-zachranit-kapli-sv-isidora-.htm
 Brada-Rybníček – Polozapomenutá a značně chátrající kaple sv. Isidora pod vrchem Brada má před sebou zřejmě světlejší budoucnost. V obci vzniká spolek, který by chtěl soukromou památku z počátku 18. století zachránit. V neděli tam uspořádal po velmi dlouhé době poutní slavnost, na kterou organizátoři pozvali veřejnost.
Barokní objekt, který je zasvěcen patronu a ochránci všech rolníků, je v žalostném stavu, což trápí manžele Černé, kteří jsou majiteli kaple i přilehlé nemovitosti. Podle jejich předběžných odhadů by bylo potřeba shromáždit minimálně asi dvě stě tisíc korun, aby se mohla dát do pořádku.
Navzdory trhlinám na fasádě a propadlému stropu je stav kaple ještě relativně docela dobrý, avšak jen díky tomu, že se tam před lety podařilo položit novou střešní krytinu. Jinak by už asi nebylo co zachraňovat, říká jeden z přizvaných odborníků, architekt Jiří Jindřich z Fakulty umění a architektury Technické univerzity Liberec.
„Kdyby střecha nebyla, měli bychom objekt v mnohem horším stavu. Zdivo zatím drží docela dobře, těch pár prasklin na fasádě vzniklo pravděpodobně poklesem rohu kaple, která stojí na svahu. Ta část stavby, která je situována směrem dolů ze svahu, se nejspíš vlivem povětrnostních podmínek, zejména dešťové vody, dává do pohybu a klesá. To je nutné opravit, aby se trhliny dál nezvětšovaly. Zatím také nevíme, co je pod střechou, kam jsme se dosud nedostali. Musí se tam udělat průzkum, abychom zjistili, v jakém stavu je dřevo. Pokud je napadené, bude nutné dřevěnou konstrukci nahradit novými prvky,“ přiblížil architekt Jindřich.
Naznačil, že z hlediska záchrany a další stability objektu by bylo ideální jako první podezdít základy kaple a poté by se měla do péče řemeslníků dostat právě střecha. „Z hlediska financování by mohlo stačit asi dvě stě tisíc korun, ale víc budeme vědět až po dalším průzkumu, až budeme znát rozsah poškození krovu a dalších dřevěných částí,“ podotkl.
Poslední větší oprava probíhala v polovině devadesátých let minulého století, kdy majitelé zdejší usedlosti nechali opravit střechu. „Letos jsme založili spolek Isidor, mimo jiné i proto, abychom mohli žádat o dotaci. Podpořili nás i odborníci z památkové péče, kteří nechali kapli zapsat na seznam kulturních památek místního významu. Věřím, že to přispěje k tomu, aby se objekt dostal do povědomí širšího okruhu lidí,“ míní majitel Vít Černý. Potvrdil, že prioritou je zpevnění základů a obnova střechy. „Rádi bychom kapli opravili a co nejvíc uvedli do původního stavu.“
Kaple sv. Isidora byla vysvěcena v roce 1727 a od té doby se tam pořádala vždy v neděli po 10. květnu pouť. Na tuto tradici by chtěl spolek také navázat. To byl i jeden z důvodů nedělního setkání.
Stavbě z počátku 18. století, která stojí stranou běžných cest a jen málokdo ví o její existenci, věnovalo sdružení Jičínská beseda před dvěma lety přednášku odborníků. „Stavba je výjimečná v řadě ohledů. Byla vystavěna jako soukromá kaple, má neobvyklé zasvěcení sv. Isidorovi a v neposlední řadě její historii detailně přibližuje důležitý písemný pramen, rodinná kronika z přelomu 18. a 19. století. Díky své historii a až nezvykle velkému množství dochovaných písemných pramenů je odborníky pokládána za významnou barokní památku v kontextu celé České republiky,“ uvedl tehdy Pavel Kracík z Jičínské besedy.
Barokní kapli nechal vystavět František Ignác Rost z jičínského patricijského rodu Rostů, který v minulosti vlastnil zdejší pozemky. Historie objektu je podle archivářky a jičínské kronikářky Evy Bílkové spojena i s osudy zástupců dalších předních rodin z Jičína zejména tím, že v kapli sv. Isidora uzavírali manželství. (jn)
Na dávnou tradici slavných poutí na Bradech chce navázat spolek Isidor, který vznikl letos s cílem zachránit kapli sv. Isidora. Jedním z hlavních iniciátorů je Vít Černý (na prvním snímku vpředu), majitel zdejší usedlosti, k níž patří i barokní kaple z počátku 18. století.

Foto: Jiří Němeček

Foto

Foto

Foto

Na svém pozemku na Vinici mají kapli. Zachrání ji a oživí

19.5.2016; Zdroj: http://zpravyceskyraj.cz/na-svem-pozemku-na-vinici-maji-kapli-zachrani-ji-a-ozivi/

JIČÍNSKO – Na soukromém pozemku na Vinici pod obcí Brada na Jičínsku stojí barokní kaple sv. Isidora, která zjevně potřebuje opravit. Šanci na znovuzrození památky místního významu otevírá Spolek Isidor, který vznikl letos díky iniciativě manželů Víta a Věry Černých. Ti jsou zároveň od roku 1987 vlastníky kaple. Oni, jejich příbuzní a přátelé připravili nedělní odpolední setkání u památky na Vinici, aby zájemcům a případným podporovatelům představili své další záměry, které souvisejí s opravami a se snahou oživit pouťovou tradici nebo alespoň každoročně pořádat u kapličky pamětní setkání. Historii památky přítomným přiblížila jičínská archivářka Eva Bílková.

(vaw)

Říjnová schůzka Jičínské besedy přiblíží polozapomenutou památku pod vrchem Brada

Zpravodajství (18.10.2014)

Jičín – Pro zájemce o regionální historii připravila Jičínská beseda na říjen další poutavé setkání. Tentokrát bude věnováno zajímavé, leč málo známé barokní památce, soukromé kapli sv. Isidora pod vrchem Brada. Stavba z počátku 18. století, která stojí stranou běžných cest a jen málokdo ví o její existenci, je přitom výjimečná v řadě ohledů. Byla vystavěna jako soukromá kaple, má neobvyklé zasvěcení sv. Isidorovi a v neposlední řadě její historii detailně přibližuje důležitý písemný pramen, rodinná kronika z přelomu 18. a 19. století.
„Ačkoliv je vrch Brada známým místem, jen málokdo z Jičíňáků někdy navštívil kouzelné místo nazývané Vinice, které se ukrývá na jeho jižním úbočí. Jičínský patricijský rod Rostů, jehož genealogická linie směřuje až k řediteli jičínského gymnázia Františku Lepařovi, si zde nechal ve 20. letech 18. století zbudovat mohutnou barokní vilu, k níž náležela rozlehlá ovocná štěpnice a soukromá kaple sv. Isidora. Poměrně nenápadná kaple z roku 1727, kterou bychom pro její omšelý zevnějšek a poničený interiér nejspíše minuli bez většího zájmu, je ve skutečnosti velmi pozoruhodnou sakrální stavbou, která je díky své historii a až nezvykle velkému množství dochovaných písemných pramenů odborníky pokládána za významnou barokní památku v kontextu celé České republiky,“ říká organizátor schůzek Jičínské besedy Pavel Kracík.

„Původ kapličky sv. Isidora a její historii detailně přibližuje jeden velmi zajímavý písemný pramen, rodinná kronika. Na přelomu 18. a 19. století ji sepsal vnuk zakladatele kaple, bývalý člen jezuitského řádu a tehdejší vlastník Vinice, Josef Antonín Rost. Kronika byla dlouhou dobu známa pouze z opisu, který v roce 1945 pořídil jičínský gymnaziální profesor a etnograf Jiří Trejbal, vzácný originál kroniky zůstával nezvěstný. V nedávné době se ho však podařilo objevit v dosud nezpracované pozůstalosti Františka Lepaře, uložené ve Státním okresním archivu v Jičíně,“ upřesňuje Kracík a přidává další zajímavost, autorem oltářního obrazu byl jičínský malíř Jan Jiří Major. „Oltářní obraz nechali Rostové namalovat u Jana Jiřího Majora. O tomto malíři, který měl podle Dlabačova Lexikonu malovat stejně dobře jako Petr Brandl a který se nakonec usadil v Jičíně, kde strávil velkou část svého života a také zemřel, toho kunsthistorikové mnoho nevědí. Stejně tak není kupodivu dochováno, resp. známo, mnoho jeho děl. Oltářní obraz v kapli na Vinici byl proto nepochybně zajímavým výtvarným dílem. Bohužel, jeho osud zůstává nejasný. Ještě v roce 1960 měl být údajně restaurován, pak však po něm stopy mizí.“

„Na jednu polozapomenutou kapličku je těch tajemství a zajímavostí víc než dost,“ říká Kracík a připomíná i nezvyklé zasvěcení kaple sv. Isidoru, španělskému světci, patronu Madridu a ochránci sedláků, jemuž není v širokém okolí zasvěcena žádná další církevní stavba. „Kde se na Jičínsku vzal kult španělského světce, i to se dozvíte během říjnové přednášky,“ láká zájemce Pavel Kracík.

O historii, zajímavostech i legendě, která se k založení kaple váže a má překvapivě reálné jádro, a také o svatoisidorském kultu na Jičínsku budou v pátek 31. října od 18 hodin v Porotním sále zámku vyprávět historičky Jana Stráníková a Vladislava Říhová. (to)

Zdroj: http://www.jicinskozpravy.cz/archiv/zpravy/2014/1/1243-rijnova-schuzka-jicinske-besedy-priblizi-polozapomenutou-pamatku-pod-vrchem-brada.htm?hled=beseda