historie

Nebývalá šíře historických informací, které se o kapli sv. Isidora podařilo získat, ji řadí mezi památky významné v celostátním rozsahu“ uvádějí v publikaci „Kronika a drobné památky ostruženské farnosti“ (1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. 380 s. ISBN 978-80-7395-503-8) Mgr. Jana Stráníková, Ph.D. (Fakulta filozofická – Ústav historických věd) a Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D. (Fakulta restaurování).

Historie kapličky je podrobně popsána ve výše uvedené publikaci, která čerpá z původní rodinné kroniky Th.Dr. Josefa Antonína Rosta s názvem „Památka štěpnice podbradské “Vinice“ od r.1591 do r. 1807“.

Podle dostupných pramenů se ke kapličce sv. Isidora každoročně od roku 1727 vždy v neděli po 10. květnu konala tradičně pouť až do roku 1900, tedy více než 170 let bez přerušení.

V kapli se odehrávaly v minulosti též svatby některých významných osobností Jičínska, zejména příslušníků rodu Lepařů a Šírů, kteří se v 19. století zasloužili o rozvoj školství v Jičíně (zejména gymnásia) a pro veřejnost objevili a napsali první průvodce Prachovskými skalami a Českým rájem.

Bez nadsázky lze říci, že kaple a přilehlý dům byly v 19. století na Jičínsku jedním z center českého obrození, zejména pro angažovanost bývalých majitelů lokality Vinice a častým návštěvám pražské obrozenecké inteligence.