postup oprav

2020 – léto: hotové vnitřní i vnější omítky, kromě římsy na jižní fasádě

DSCI3015DSCI2988DSCI3298DSCI3307vnitřní omítka

 

2019 – jaro: hotová střecha

DSCI0635

 

2018 – Konec září – dokončena první fáze oprav střechy

y.IMG_4706 (2) 11_Detail lucerny s římsou před obložením

12_Vztyčení hrotnice 213_Konstrukce cibulky 15_Cibulka pobitá dřevem 2

2018 – Začátkem září jsou položeny základy pro novou střechu, práce postupují poměrně rychle, což nás moc těší. Už se rýsuje i nová zvonice!

 

IMG_4697 (2) IMG_4700 (2) IMG_4701 (2) IMG_4702 (2) IMG_4703 (2) IMG_4704 (2) IMG_4706 (2) IMG_4707 (2) IMG_4716 (2) IMG_4718 (2) IMG_4719 (2) IMG_4720 (2)

 

 

 

2018 – V 2. polovině července začala firma Vyva s.r.o., s opravou střechy.

Věžičku včetně trámoví krovu bylo nutné zcela rozebrat. Dřevo krovu bylo téměř zcela zničené a drželo snad jen „silou vůle“.

10_Věžička 2

Z věžičky kaple jsme sejmuli zvon, který byl vyroben v roce 1805 v dílně Anna Kuhner.

Zvon - nápis Anna

Bylo třeba opravit i zděný štít  . Hliněné pojivo mezi kameny bylo vydrolené a bez důkladné opravy by hrozil i pád celého štítu.

31_Oprava štítu kaple

Opravený štít kaple a připravené lůžko pro východní pozednici.

34_Opravený stít a místo pro východní pozednici

Rozpadlá vrchní část oblouku presbytáře.

36_Rozpadlá vrchní část oblouku prebystáře

Dozdívání presbytáře původním zdivem. Tím byla ukončena první část nezbytných oprav zdiva.

37_Dozdívání prebystáře původním zdivem

Nové pozednice a připravené příčné trámy krovu 2.

52_Nové pozednice a připravené příčné trámy krovu 2

2017 – v červenci provedla odborná firma  VS- Sanace  „Zpevnění zdiva kapličky PUR armovanou injektáží“ (cena: 122 774,- Kč)

20525705_1366442120142044_4478186484136835595_n20525713_1366441913475398_7238601516911454927_nab20525679_1366442030142053_1686702337173363577_n

 

 

 

 

2017upřesnění plánu oprav včetně statického posudku a žádosti o stavební povolení jako bezplatný příspěvek na obnovu kaple provedla fa MarDou z Nové Paky

2017 – na jaře byl po provedení výkopové sondy v jihovýchodním rohu kaple (vně objektu) zpracován statický posudek s doporučením, jak kapličku zajistit tak, aby byla stabilizovaná. Posudek konstatoval, na rozdíl od předchozích úvah, že podloží je stabilní. Praskliny ve zdivu kaple jsou způsobeny rozevíráním štítu a zdiva  kaple v její horní části. Bylo doporučeno zdivo“sešít“ a spáry vyplnit.

2016 – mykologický průzkum kaple provedla v listopadu  2016 expertní mykologická kancelář  Konzea (cena
6 996,00 Kč).

 

20525705_1366442120142044_4478186484136835595_n 20525679_1366442030142053_1686702337173363577_n 20429689_1366441956808727_1779186838099048752_n postup oprav kaple- armovaná injektáž